Archive

Posts Tagged ‘มีดเหน็บน้อยช่างรังสรรค์’

มีดเหน็บน้อยช่างรังสรรค์ ในวันฝนตก

March 17th, 2012 Comments off
มีดเหน็บน้อยช่างรังสรรค์

มีดเหน็บน้อยช่างรังสรรค์

มีดเหน็บน้อยช่างรังสรรค์ ในวันฝนตก
มาเหมือนเดิมเช่นเคยครับ สำหรับมีดเหน็บน้อยช่างรังสรรค์ รอบนี้มา 5 เล่มครับ ก่อนช่างจะพักงานเพื่อทำมีดเข้าแข่งในวันไหว้ครูที่อยุธยา Cutting Compettition มีดเหน็บน้อย  ใบยาว 21 ซ.ม. ด้าม  15 ซ.ม. ใบกว้าง 4 ซ.ม. สันหนา 4 ม.ม. คอสแตนเลส ด้ามไม้ประดู่ ฝักไม้ประดู่ เหล็กแหนบ ชุบน้ำมัน คืนไฟสองรอบ ราคา 800 บาทพร้อมส่ง EMS สีด้ามอาจจะปนๆ กับสีพื้นโต๊ะสักหน่อยครับ เพราะข้างนอกฝนตก Read more…

มีดเหน็บน้อยช่างรังสรรค์

February 7th, 2012 Comments off
มีดเหน็บน้อยช่างรังสรรค์

มีดเหน็บน้อยช่างรังสรรค์

มาแล้วครับ ๓ เล่ม จากที่แจ้งช่างไว้ประมาณ ๕ เล่ม ใบยาว 21 ซ.ม. ด้าม  15 ซ.ม. ใบกว้าง 4 ซ.ม. สันหนา 4 ม.ม. คอสแตนเลส ด้ามไม้ชิงชัง ฟักไม้ชิงชัน เหล็กแหนบ ชุบน้ำมัน คืนไฟสองรอบ
ราคา 800.00 บาทพร้อมส่ง Read more…