Archive

Posts Tagged ‘มีดอีสาน’

มีด Parang Full Size

September 18th, 2012 Comments off
มีด Parang Full Size

มีด Parang Full Size

มีด Parang Full Size
จากชุมชนตีมีดบ้านม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

แนวคิดการออกแบบ – ได้รับแรงบันดาลใจจากมีด Parang ในแถบมลายู
- ให้เป็นมีดใช้งานเปิดองศาใบมีดให้มีหน้าสัมผัสในการฟัน
- ผสมผสานมีด Parang กับอีโต้ โดยมีด้ามบ้องให้มีกลิ่นไอของมีดอีโต้ของภาคอีสาน
- สันมีดยังสามารถใช้งานทุบ / เคาะได้เหมือนอีโต้ทั่วไป Read more…

Parang Compact บ้านม่วงหวาน

September 18th, 2012 Comments off
Parang Compact บ้านม่วงหวาน

Parang Compact บ้านม่วงหวาน

จากชุมชนตีมีดบ้านม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

แนวคิดการออกแบบ – ให้เป็นมีดอเนกประสงค์สามารถใช้ในครัวเรือนได้ และออกไร่สวนได้
- ได้รับแรงบันดาลใจจากมีด Parang ในแถบมลายู
- แต่เอามาผสมกับด้ามบ้องให้ดูกึ่งๆมีกลิ่นไอของมีดอีโต้ของภาคอีสาน Read more…

มีดอีโต้ จากชุมชนตีมีดบ้านม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

May 3rd, 2012 Comments off
มีดอีโต้บ้านม่วงหวาน

มีดอีโต้บ้านม่วงหวาน

มีดอีโต้ จากชุมชนตีมีดบ้านม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นครับ Read more…

มีดอีโต้ใหญ่ ช่างจวบ

March 29th, 2012 Comments off
มีดอีโต้ใหญ่ ช่างจวบ

มีดอีโต้ใหญ่ ช่างจวบ

มีดอีโต้ใหญ่ ช่างจวบ เก่าเก็บ ไม่เคยใช้ครับ ใบมีดเหล็กแหนบ แข็งแรง ขนาดยาว 12″ กกมีดหนา 8 mm กว้างสุด 2 3/4″ ด้ามไม้ยาวรวมปลอกเหล็กหนารัดด้าม 8 1/4″ ไม่มีปลอก ใช้งานเอนกประสงค์ ลับง่าย คมนาน Read more…