Archive

Posts Tagged ‘มีดลุงเพชร’

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ตามแต่จะเรียกครับ

March 6th, 2012 Comments off
มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ช่างน้อยกับลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ช่างน้อยกับลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ตามแต่จะเรียกครับ
มาจาก 2 ช่างครับ  ช่างน้อยกับลุงเพชร Read more…

มีดเหน็บลุงเพชรครับ

February 29th, 2012 Comments off
มีดเหน็บลุงเพชร

มีดเหน็บลุงเพชร

มีดเหน็บลุงเพชร พร้อมฝักครับ ขนาด 2พ (ด้ามฝักไม้พะยุง) ราคา 1050 ครับ
ราคานี้เฉพาะเล่มนี้เท่านั้นครับ  ครั้งต่อไปลุงเพชรจะขึ้นราคาแล้วครับ
ไม้พะยุงเริ่มหายากแล้วครับ  ถึงแม้จะเป็นเศษไม้ที่ถูกตัดทิ้งไว้นานแล้วก็ตาม คาดว่าอนาคตจะยิ่งหายากกว่านี้ครับ Read more…