Archive

Posts Tagged ‘มีดช่างรังสรรค์’

มีดลาบ ช่างรังสรรค์

April 4th, 2012 Comments off
มีดลาบ ช่างรังสรรค์

มีดลาบ ช่างรังสรรค์

มีดลาบ ขนาดใบเก้านิ้ว และ แปดนิ้วครับ กว้าง 2 นิ้ว ด้าม 5.5 นิ้ว สัน 6 มิล.  คอสแตนเลส 1 นิ้ว  เหล็กแหนบ ชุบน้ำมัน คืนไฟสองรอบ ด้ามและฝัก ไม้ประดู่ เสนอในราคา 900 บาท พร้อมส่ง EMS Read more…

มีดเหน็บเล่มน้อย ช่างรังสรรค์

April 4th, 2012 Comments off
มีดเหน็บเล่มน้อย ช่างรังสรรค์

มีดเหน็บเล่มน้อย ช่างรังสรรค์

มีดเหน็บเล่มน้อย ช่างรังสรรค์ ใบยาว 9 นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว ด้าม 5 นิ้ว สัน 5 มิล.  คอสแตนเลส เหล็กแหนบ ชุบน้ำมัน คืนไฟสองรอบ ด้ามและฝัก ไม้ประดู่ มาสองแบบครับ ใบเรียบกับผิวลายไฟหรือลายฆ้อน ราคา 800 บาทพร้อมส่ง EMS Read more…

มีดเหน็บช่างรังสรรค์

January 26th, 2012 Comments off
มีดเหน็บช่างรังสรรค์

มีดเหน็บช่างรังสรรค์

มีดเหน็บช่างรังสรรค์ ใบยาว 10 นิ้ว ใบกว้าง 2.1 นิ้ว ด้ามยาว 5.3 นิ้ว สันหนา 7 m.m. ด้ามและฝักไม้พยุง คอและกระบังสแตนเลส น้ำหนักห้าขีดกว่าๆ ชุบน้ำมัน คืนไฟสองรอบ Read more…