Archive

Posts Tagged ‘มีดงามๆ’

มีดแล่งามๆ #1

February 27th, 2012 Comments off
มีดแล่งามๆ

มีดแล่งามๆ

มีดแล่งามๆ
เหล็กลูกปืนครับ ขนาด  4 1/4″ กว้าง 1 3/8″ สันหนา 2.5 มม. ด้ามไม้ไผ่ ฝักไม้สักครับ
600.- พร้อมส่งครับ Read more…