Archive

Posts Tagged ‘ด้ามไม้ขนุน’

มีดเหล็กแหนบ ด้าม-ฝักไม้ขนุน

January 24th, 2012 Comments off
มีดเหล็กแหนบ

มีดเหล็กแหนบ

มีดเหล็กแหนบ ขนาด 8″ 6 หุน กว้าง 1″ 6 หุน สันหนา 3 มม.ด้ามยาว 4″ 7 หุน
มีการ์ดมือทองเหลือง ใบมีดรมดำครับ ด้าม/ฝักไม้ขนุนครับ
ราคา 1150.- พร้อมส่งครับ Read more…