Archive

Posts Tagged ‘ดาบเมือง’

ดาบทรงใบข้าว

July 2nd, 2011 No comments

ดาบเมืองทรงใบข้าว

  • งานโดย บุญตัน สิทธิไพศาล (โกเนี้ยว)
  • ขึ้นรูปงานร้อน
  • เหล็กกล้าไฮ-คาร์บอน (K990)
  • เฉพาะใบดาบยาว 27″
  • ติดฮาบากิ เพื่อเข้าฝักได้ง่าย ถนัด กระชับ แข็งแรง
  • ด้ามพันด้วยงานหวายถักสามปอปตามแบบโบราณ ลงรักเพื่อความคงทนถาวร
  • ฝักไม้สักลงรัก
  • เชือกด้ายดิบสีดำ น่าเกรงขาม งานช่างมือหนึ่งเชียงตุง
  • อยากชมสินค้านัดเจอได้ ผมสะดวกแถวๆ กลางเมือง(กรุงเทพฯ) ครับ

ขาย 5,500 บาทครับ