Archive

Posts Tagged ‘ชุมชนตีมีดบ้านม่วงหวาน’

มีดบ้านม่วงหวานใบมีดยาวๆ

January 2nd, 2012 Comments off

มีดบ้านม่วงหวาน ใบมีดจากชุมชนตีมีดบ้านม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
สั่งตีตามแบบแล้วมาเข้าด้ามเองครับ

มีรายละเอียดตามนี้ครับ
- เหล็กแหนบ ยาว 16 นิ้ว
- โคนใบมีดหนา 5 มม. ปลายใบมีดหนา 3.5 มม.
- ใบมีดกว้าง 5.5 ซม. ด้าม
- ด้ามไมคาร์ต้ายาว 6 นิ้ว (ผ้ากระสอบ+เรซิ่น) ยึดด้วยหมุดทองเหลือง 5 ตัว

ขายที่ราคา 1,020 บาท รวมส่งลงทะเบียนครับ  ** ปิดการขายครับ**

mica001

Read more…