มีดเหน็บ 3 รายการ (no.39)

May 31st, 2012
มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ
มี 3 เล่ม ราคาเท่ากันเล่มละ 1,150 บาทรวมส่งแบบลงทะเบียน (ems+30)

รายการที่ 1
ใบมีดทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนขัดมันยาว 10 นิ้ว ท้องใบกว้าง 5 cm. สันหนา 7 mm.

มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ

ด้ามยาว 6 นิ้ว ปลอกสเตนเลส

มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ

ด้ามฝักไม้แดงจีน

มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ

ความยาวรวม 16 นิ้วครึ่ง

มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ

รายการที่ 2
ใบมีดทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนขัดมันยาว 9 นิ้วครึ่ง ท้องใบกว้าง 5 cm. สันหนา 7 mm.

มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ

ด้ามฝักไม้แดงจีน

มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ

ความยาวรวม 16 นิ้ว

มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ

รายการที่ 3
ใบมีดทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนขัดมันยาว 11 นิ้ว ท้องใบกว้าง 5.5 cm. สันหนา 9 mm.

มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ

ด้ามฝักไม้แดงจีน

มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ

ความยาวรวม 18 นิ้ว

มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ

เล่มนี้มีตำหนิเป็นตาไม้ จึงใช้ขี้เลื่อยอุดครับ

มีดเหน็บ 3 รายการ

มีดเหน็บ 3 รายการ

ภาพมีดและรายละเอียดมีด โดยคุณ happy (trekkingthai.com เมื่อ: 30 พ.ค. 2555 เวลา 07:38 น.)

Related Posts:

Comments are closed.