Home > Gallery-อัลบั้มภาพ, มีดใช้งานหนัก, มีดไทย > ขวาน ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวาน ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

April 17th, 2012
ขวาน ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวาน ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวาน ตีจากชิพยึดรางรถไฟ[ขวานไทย]
รายการที่  1 ราคา 680 บาท  พร้อมส่ง
ตีจากเหล็กชิฟยึดรางรถไฟกับหมอนรถไฟ

ด้ามไม้กระพี้เขาควายยาว ประมาณ 31 ซม.

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

หัวขวาน  เข้าลิ่มไม้อัดกาว   อุดด้วยอีพ๊อกซี่

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ตีและม้วนแบบช่างพื้นบ้าน หน้าขวานกว้างเกือบ  10  ซม.

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวานเวลาฟันเสียงดังกังวานแบบระฆัง ความสูง  13  ซ.ม.

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

รายการที่  2 ราคา 680 บาท  พร้อมส่ง
ตีจากเหล็กชิฟยึดรางรถไฟกับหมอนรถไฟ

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ด้ามไม้กระพี้เขาควายยาว ประมาณ 34 ซม.

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

หัวขวาน  เข้าลิ่มไม้อัดกาว

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ตีและม้วนแบบช่างพื้นบ้าน หน้าขวานกว้างเกือบ  10  ซม.

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวานเวลาฟันเสียงดังกังวานแบบระฆัง ความสูง  13  ซ.ม.รวมสัน

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวาน

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ขวานไทย ตีจากชิพยึดรางรถไฟ

ภาพมีด และรายละเอียดมีด โดยคุณ pantey (trekkingthai.com

เมื่อ: 16 เม.ย 2555 เวลา 17:28 น.)

Related Posts:

Comments are closed.