Home > Gallery-อัลบั้มภาพ, มีดครัว, มีดพก, มีดภาคเหนือ, มีดไทย > มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

April 2nd, 2012
มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน  ตราเต่าครับ
มี 3 แบบ ทำจากเหล็กแหนบครับ

เล่มที่ 1 (ล่าง) ขนาดใบมีด  ยาว  11 3/4″ กว้างสุด 2 1/8″ สันหนา  10 มม. ด้ามไม้กลึงยาว 8″   ราคา 1,100.- พร้อมส่งครับ
เล่มที่ 2 (กลาง) ขนาดใบมีด  ยาว  11 5/8″ กว้างสุด 2 1/8″ สันหนา  10 มม. ด้ามไม้กลึงยาว 6 3/4″   ราคา 1,100.- พร้อมส่งครับ
เล่มที่ 3 (บน) ขนาดใบมีด  ยาว  7 3/8″ กว้างสุด  1 3/8″ สันหนา  8 มม. เรียวปลาย   ด้ามไม้กลึงยาว 5 3/8″   ราคา 850.- พร้อมส่งครับ

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

ตราเต่าครับ

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

ทุกเล่มมี ฝังตาทองแดง ครับ (เหมือนจะเรียกว่า ข่าม)

ข่ามทองแดง

ข่ามทองแดง

มีดอีกเล่ม

เอกลักษณ์ของมีดทางภาคเหนือ

เอกลักษณ์ของมีดทางภาคเหนือ

สันคาดลาย 3 แถว

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

อีกด้าน

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

อีกมุมหนึ่ง

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

มีดเหน็บ มีดแล่ ผลงานสล่าทัน

ภาพมีด และรายละเอียดมีด โดยคุณ kang5494 (trekkingthai.com เมื่อ: 2 เม.ย 2555 เวลา 20:29 น.)

Related Posts:

Comments are closed.