Home > Gallery-อัลบั้มภาพ, มีดช่างน้อย จ.ชัยภูมิ, มีดภาคกลาง, มีดภาคอีสาน, มีดไทย > มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ตามแต่จะเรียกครับ

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ตามแต่จะเรียกครับ

March 6th, 2012
มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ช่างน้อยกับลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ช่างน้อยกับลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ตามแต่จะเรียกครับ
มาจาก 2 ช่างครับ  ช่างน้อยกับลุงเพชร

เล่มบนสุด ใบมีดยาว 8 3/8″  กว้างสุด 1 3/4″ คอ 3/4″สัน 8 มม ด้ามไม้ประดู่ 15 3/4″ เหล็ก ตลป. ราคา 1000.- พร้อมส่งครับ

เล่มกลาง ใบมีดยาว 8 9/16″  กว้างสุด 1 3/4″ คอ 3/4″สัน 8 มม ด้ามไม้เถาวัลย์พันยาว 19″ เหล็ก ตลป. ราคา 1200 พร้อมส่ง

เล่มล่างสุด ใบมีดยาว 9″  กว้างสุด 1 3/4″ คอ 3/4″สัน 8 มม ด้ามไม้เถาวัลย์พันยาว  82 ซม. เหล็ก ตลป. ราคา 1200 พร้อมส่ง

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ช่างน้อย

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ช่างน้อย

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ช่างน้อย

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ช่างน้อย

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ช่างน้อย

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ช่างน้อย

ถ้ามีฝีมือพอก็รับด้าม รับมีดไปใส่เองครับ  4 เล่มนี้เป็นมีดหวดช่างน้อย 8-9″ ครับ  ราคา เล่มละ 700 ครับ

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ช่างน้อย

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ช่างน้อย

เล่มนี้ มีดหวดลุงเพชรครับ
เหล็ก แหนบ ขนาดใบมีดยาว 12″ กว้างสุด 2″ คอ 6.5 หุน  หนา 5.5 มม. ด้ามไม้ไผ่ยาว 42 ซม. ราคา 550.- พร้อมส่งครับ

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดหวดลุงเพชร เล่มที่ 2 ครับ
เหล็ก แหนบ ขนาดใบมีดยาว 11 3/4″ กว้างสุด 2″ คอ 6.5 หุน  หนา 6 มม. ด้ามไม้ไผ่ยาว 50 ซม. ราคา 550.- พร้อมส่งครับ

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

มีดพร้า มีดหวด มีดขอ ลุงเพชร

ภาพมีด และรายละเอียดมีด โดยคุณ kang5494 (trekkingthai.com เมื่อ: 2 มี.ค. 2555 เวลา 09:51 น.)

Related Posts:

Comments are closed.