In the feel of “Scagel”

January 23rd, 2012
มีดสคาเกล

มีดสคาเกล

สคาเกล” คงจะทำให้เหมือนยาก ขอเอาแค่คล้ายๆให้อารมณ์ไปในแนวเดียวกันคงพอจะกล้อมแกล้มกันไปได้เนอะ…
ใบมีด: เหล็กตลับลกปืน ยาว 5 1/4″  กว้าง 1 1/4″  สันหนา 5 มิล ทิ้งผิวไฟนิดหน่อย
ด้าม : เหง้าไผ่ ยาว 51/2″ พันด้วยเชือกคั่นด้วยวัสดุที่พอหาได้ กระบังมือเหล็ก ครับ…

ตีๆๆๆๆๆๆๆ

มีดสคาเกล

มีดสคาเกล

ออกมาแบบนี้

มีดสคาเกล

มีดสคาเกล

ขัดแต่งใบซะ…นิดนึง

มีดสคาเกล

มีดสคาเกล

ออกมาเป็นแบบนี้ครับ

มีดสคาเกล

มีดสคาเกล

ใบมีด

มีดสคาเกล

มีดสคาเกล

อีกด้านครับ

มีดสคาเกล

มีดสคาเกล

ด้ามครับ

ด้ามมีด ด้ามไม้ไผ่

ด้ามมีด ด้ามไม้ไผ่

ด้ามมีดสคาเกล

ด้ามมีดสคาเกล

ด้ามอีกด้านครับ

มีดสคาเกล

มีดสคาเกล

มีดสคาเกล

มีดสคาเกล

ทั้งหมดทั้งปวงเกิดขึ้นได้เพราะเตาลูกนี้ครับ

เตามีด เตาตีมีด

เตามีด เตาตีมีด

 

ภาพมีด และรายละเอียด โดยคุณ bannok (เมื่อ: 21 ก.ย. 2553 เวลา 21:54 น. trekkingthai.com)

Related Posts:

Comments are closed.