ประกาศ

January 8th, 2012

ขอแจ้งให้ทราบว่า ภาพและเรื่องหรือบทความ ที่นำมาลงในเว็บนี้ เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากเว็บต่าง ๆ มีดบางเล่มอาจจะมีราคาระบุมาด้วย แต่ขอให้ทราบว่าเป็นราคาในอดีต ราคาในปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้บ้าง กรุณาติดต่อสอบถามกับผู้ที่นำมาจำหน่ายตามที่อ้างถึงในบทความหรือเรื่องนั้น ๆ

ภาพและบทความในเว็บนี้ ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของบทความแล้วตามที่อ้างถึงในหน้า Credit. ดังนั้น หากท่านใดประสงค์จะนำภาพหรือบทความไปใช้ กรุณาติดต่อขออนุญาตท่านที่เป็นเจ้าของตามที่ได้อ้างถึงแล้วในบทความนั้น ๆ

อนึ่ง เว็บ thai-knife.com นี้ มิใช่สื่อกลางในการซื้อ-ขายแต่ประการใด ไม่มีการซื้อ-ขายใด ๆ เกิดขึ้นที่เว็บนี้ เว็บนี้เป็นเพียงฐานข้อมูลที่เก็บรวมรวมมีดประเภทต่าง ๆ จากสำนักต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์มีดในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ช่างตีมีดรุ่นใหม่เมื่อได้เห็นผลงานที่ช่างรุ่นก่อน ๆ บรรจงสร้างไว้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Web master
3 ก.ค. 2554

Comments are closed.